Skip to main content

«Å være lærling i matindustrien er å være lærling i en moderne bedrift»

Matindustrien er Norges største landbaserte industri og har over 50 000 ansatte. Matindustrien i Oslo og Viken produserer mange kjente merkevarer. Satser du på en fremtid i matindustrien kan du få muligheten til å jobbe med store merkevarer.

De fagene vi er godkjente i er: automatiseringsfaget, bakerfaget, byggdrifterfaget, bøkkerfaget, Industriell Matproduksjon, Industrimekanikerfaget, Kjemiprosessfaget, Konditorfaget, Logistikkfaget og Produksjonsteknikkfaget.

Våre medlemsbedrifter har topp moderne maskiner og utstyr, og det meste går automatisk. Bedriftene har behov for fagarbeidere innen flere fag for å få en effektiv produksjon.

Bedriftene har behov for ansatte som har kunnskap om mat og prosessforståelse, om maskiner og utstyr og deres virkemåte, om vedlikehold og reparasjoner, om automatisering, styring, logistikk osv.

Vi tilbyr:

 • En spennende bransje

 • Ordnede arbeidsforhold

 • Systematisk og god opplæring

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver

 • Utfordringer for den enkelte

 • Lærlingssamlinger, kurs og ekskursjoner til andre bedrifter

 • God oppfølging

 • Lærlinglønn

 • Avleggelse av fag- eller svenneprøve

Vi forventer:

 • En spennende bransje

 • Gjennomført og bestått relevnat VG1 og VG2 (og evt. VG3 for automatisering)

 • Fremmøte på skolen

 • Interesse for faget

 • Interesse for å lære faget

 • God oppførsel

 • Gode holdninger