Skip to main content

Bakerfaget

Om faget:
Vg3 bakerfaget handler om råvarer, produksjonsmetoder og produksjon av bakervarer i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale tradisjoner og trender. Faget handler videre om utvikling av håndverksferdigheter, innsikt i nye produksjonsmetoder og om resept- og produktutvikling. Vg3 bakerfaget skal bidra til å fremme gode matopplevelser og å dekke samfunnets etterspørsel etter bakervarer. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i stadig endring.

Personlige egenskaper:
En baker skal kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og nøyaktig, i samsvar med bedriftens fastsatte produktspesifikasjoner og etter kundenes ønsker og behov. Du bør ha interesse for matvarer og kunne arbeide hygienisk. Du bør også være kunderettet og kunne yte god service.

Her kan du lese mer:
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/baker/y/vgo/v.rm/v.rm3006