Skip to main content

Industriell Matproduksjon

Om faget:
Vg3 industriell matproduksjon handlar om industriell framstilling av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare. Faget handlar vidare om overvaking og styring av maskiner og utstyr, operatørvedlikehald og forbetringsarbeid. Vg3 industriell matproduksjon skal bidra til trygg matproduksjon ved å overhalde krav til hygiene, kvalitetskontroll og merking og sporing. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige, samarbeidande og omstillingsdyktige fagarbeidarar i eit arbeidsliv i endring.

Personlige egenskaper:
Ved industriell matproduksjon stilles det krav om bred kompetanse innen råvarebehandling, IKT, datateknologi og forskjellige produksjonsprosesser. Du må kunne ta ansvar, arbeide planmessig, hygienisk, effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør også være innovativ, ha sans for salg og økonomi og kunne yte service overfor kunder.

Her kan du lese mer:
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/fagarbeider-industriell-matproduksjon/y/vgo/v.rm/v.rm3001

Ledige læreplasser i Industriell Matproduksjon

Våre medlemsbedrifter Diplom-Is, Mondelèz Norge Production (Freia), Ringnes og TINE Meieriet Oslo ønsker å ta inn lærlinger i industriell matproduksjon fra august 2022.

For å søke læreplass sender du innen 15. mars en søknad til tove.lange@nho.no
Der må du legge ved en utfyllende søknad der du blant annet skriver noe om deg som person, din skolegang, dine hobbyer og evt. arbeidserfaring, sommerjobber, verv og annet som kan beskrive deg som person. Du må også legge ved CV og kompetansebevis fra Vg1 og Vg2, evt karakterutskrift fra skoleåret du er inne i nå. Legg gjerne ved andre relevante attester og kursbevis om du har

Når søknadsfristen er ute oversendes søknadene til bedriftene som selv kaller inn aktuelle kandidater til intervju, og så videre velger hvem de vil tilby plass.

Last ned søknadsskjemaet her: