Skip to main content

Karriere

Vi mennesker utvikler oss på jobb blant annet ved å erfare og utføre, lære nytt i arbeidssituasjonen og på kurs, ta ansvar, være med på faglige diskusjoner og ta aktivt del i det som foregår på arbeidsplassen. Det vil være gode utviklingsmuligheter i bedriftene.

Det finnes også muligheter for å ta videre utdanning, for eksempel på fagskole, høgskole og universitet. Opplæringskontoret gir veiledning og informasjon til de som ønsker det.

Fagskole: Du kan søke fagskole direkte med fagbrev.

Høgskole og universitet: Det finnes videreutdanninger på høgskole- og universitetsnivå for alle lærefagene som er nevnt på nettsiden.

Noen studier kan gjennomføres via Y-veien: Det betyr at du kan komme inn på høyere utdanning innen ditt fagområde direkte med fagbrev. Y-veien bygges stadig ut til å omfatte flere studier.

Dersom det ikke er tilbud om Y-veien i fagområdet, kreves det generell eller spesiell studiekompetanse for å komme inn.

Du kan også finne mye informasjon om ulike jobber i matindustrien på jobbimatbransjen.no