Skip to main content

Konditorfaget

Om faget:

Vg3 konditorfaget handler om råvarer, produksjonsmetoder og produksjon av konditorvarer i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale tradisjoner og trender. Faget handler videre om utvikling av håndverksferdigheter, innsikt i nye produksjonsmetoder og om resept- og produktutvikling. Vg3 konditorfaget skal bidra til å fremme gode matopplevelser og å dekke samfunnets etterspørsel etter konditorvarer. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Personlige egenskaper:

En konditor må ha gode fagkunnskaper og kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt, hygienisk og nøyaktig. Det er en fordel at du har gode egenskaper for farge, form, kreativitet og fantasi. Du bør også ha godt håndlag.

Her kan du lese mer:
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/konditor/y/vgo/v.rm/v.rm3007