Skip to main content

Bøkkerfaget

Om faget:
Bøkkaren lagar fat, tynner og anna stavarbeid i tre. Bøkkarfaget medverkar til å ivareta deler av kulturarven og skal gjennom vedlikehald, reparasjon og produksjon av ulike bøkkararbeid i tre medverke til å dekkje etterspørsel etter produkt der treverket sine eigenskapar vert utnytta.
Opplæringa skal medverke til å ta vare på handverkstradisjonar i bøkkarfaget. Opplæringa skal leggje grunnlag for utvikling av evne til å sjå samanheng mellom materialbruk, arbeidsmåtar og funksjon ved aktuelle bøkkarprodukt. Opplæringa skal stimulere evne til produktutvikling bygd på tradisjonelle materialar og metodar.

Personlige egenskaper:
Du må ha godt håndlag, praktisk og estetisk sans

Her kan du lese mer:
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/bokker/y/vgo/v.dt/v.dh3013