Skip to main content

Om oss

Matindustriens Opplæringskontor ble etablert i 1995, og er et samarbeids- og serviceorgan som flere bedrifter startet for å koordinere og effektivisere de tilsluttende bedrifters opplæringsvirksomhet.

Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen de fag som medlemsbedriftene til enhver tid har behov for, samt bidra til å utdanne voksne arbeidstakere med sikte på å ta fagbrev som praksiskandidater.

Opplæringskontoret koordinerer og tilrettelegger informasjonsarbeid rettet mot elever, ungdom, foreldre, lærere og andre angående fagopplæring, utdanning og yrke. Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene med oppgaver som:

  • Kvalitetsikring av opplæring i bedrift.
  • Rekruttering av lærlinger til medlemsbedriftene.

Lærekontrakt blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret. Opplæringskontoret fungerer som en godkjent lærebedrift med ansvar for lærlingene på vegne av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret er et selvstendig og uavhengig organ med eget styre og regnskap.

Med lærekontrakt i et opplæringskontor, er lærlingen godt sikret på veien frem til fagbrev

MIOKs Styre

Generalforsamlingen er ansvarlig for å velge styre. MIOKs styre består i dag av følgende styremedlemmer:

Styreleder: Leif Harald Olsen, leder Diplom-Is AS
Nestleder: Janne Huserbråten, Anora AS
Styremedlem: Kim Øien-Lundseie, Lantmännen Cerealia AS 
Styremedlem: Hilde Melfald, Bakehuset AS
Styremedlem: Beathe Sandvik, Lantmännen Unibake AS
Styremedlem: Einar Birger Salvesen, Arbeidstakerrepr. fra NNN
Varamedlem: Christina Solheim, Ringnes AS
Varamedlem: Anita Evensløkken, Arbeidstakerrepr. fra NNN