Skip to main content

Produksjonsteknikkfaget

Om faget:
Vg3 produksjonsteknikkfaget handler om å framstille produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Faget handler om å utvikle lærlingene til selvstendige fagoperatører innenfor produksjonsteknikk som er anvendelig i alle produksjonsbransjer. Videre handler faget om forbedringsteknikk og optimalisering av omstillings- og produksjonsprosesser for å imøtekomme samfunnets krav til effektivitet og produktkvalitet. Det handler også om hensynet til miljø og produktivitet ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder for å gjøre bedriftene konkurransedyktige.

Personlige egenskaper:

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Her kan du lese mer:
https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/fagoperator-i-produksjonsteknikk/y/vgo/v.tp/v.ti3017

Ledige læreplasser Produksjonsteknikkfaget

Våre medlemsbedrifter Anora, Diplom-Is, Lantmännen Unibake, Mondelèz Norge Production (Freia), Ringnes og TINE Meieriet Oslo ønsker å ta inn lærlinger i produksjonsteknikkfaget fra august 2023.

For å søke læreplass sender du innen 15. mars en søknad til tove.lange@nho.no
Der må du legge ved en utfyllende søknad der du blant annet skriver noe om deg som person, din skolegang, dine hobbyer og evt. arbeidserfaring, sommerjobber, verv og annet som kan beskrive deg som person. Du må også legge ved CV og kompetansebevis fra Vg1 og Vg2, evt karakterutskrift fra skoleåret du er inne i nå. Legg gjerne ved andre relevante attester og kursbevis om du har

Når søknadsfristen er ute oversendes søknadene til bedriftene som selv kaller inn aktuelle kandidater til intervju, og så videre velger hvem de vil tilby plass.